2.  september 2023 - Už siedmykrát sme zorganizovali veľké čistenie židovského cintorína v Michali nad Žitavou, o ktoré sa naše združenie stará od roku 2018. Podarilo sa nám odkryť ďalšie náhrobné kamene, vyčistiť veľkú plochu od buriny, a čo je veľmi dôležité, postavili sme konštrukciu pre informačné tabule. 

O cintorín sa môžema starať aj vďaka finančnej podpore Nadačného fodnu Telekom pri Nadácii Pontis.

Fotografie z čistenia nájdete tu.