Čestné uznanie od Výskumného ústavu vodného hospodárstva (marec 2010)

Uznanie Mesta Vráble (december 2013)