prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra)

PaedDr. Jozef Trubíni (regionálny historik, bývalý učiteľ, lokálpatriot)

Mgr. Tomáš Bánik, PhD. (Katedra slovenského jazyka, UKF Nitra)

Ing. Michal Demeš (Rodinná farma Mašekov mlyn)

Ing. Peter Hoťka, PhD. (riaditeľ, Arborétum Mlyňany)

Ing. Marcel Kováč (graphix.sk)

Peter Werner (dokumentátor židovských cintorínov na Slovensku)

+doc. PhDr. Ladislav Mlynka CSc. (etnológ, UK Bratislava)

+doc. PhDr. Jozef Melicher (folklorista, UKF Nitra)

+prof. PhDr. Viliam Obert, DrSc. (UKF Nitra)

+PhDr. Pavel Dvořák (historik, scenárista)