Nadačný fond Telekom

Projekt Čstenie židovského cintorína v Michali nad Žitavou sme realizovali vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Vďaka grantu sme mohli realizovať geodetické zameranie pozemku, nakúpili sme náradie a pracovné pomôcky na osekávanie suchých drevín, náletových drevin, hrabanie suchého lístia a konárikov. Nakúpené boli fotopasce a na jeseň 2018 bude umiestnená trvalá informačná tabuľa. 

 

Nadácia Pontis - Dobrá krajina

Nadácia Pontis zaradila náš úspešný projekt "Zelené Požitavie" na jedinečnú darcovskú sociálnu sieť Dobrá krajina, ktorá umožňuje jednotlivcom venovať financie, svoj čas, či vecný dar skvelým projektom mnohých mimovládnych organizácii z celého Slovenska. A my sme medzi nimi, čo nás veľmi teší :)

 

Nadácia VÚB

Naše združenie vďaka podpore Nadácie VÚB v rámci Grantovej schémy zamestnaneckých projektov podporila dva roky po sebe dva naše projekty pre deťúrence: najskôr to bol "Deň vodníkov" v Parku Žitava vo Vrábľoch a na Rodinnej farme Mašekov mlyn, o rok neskôr projekt "Svätojáncka noc má čarovnú moc" v Arboréte Mlyňany vo Vieske nad Žitavou.

 

Nadácia ČSOB

Zamestnanecké granty sú výbornou príležitosťou na získanie financií na aktivity združenia. Aj Nadácia ČSOB nám schválila takýto grant na mega úspešný projekt "Rozprávkový les", ktorý sme uskutočnili v Lovciach v rozprávkovom lese... :)

 

Mesto Vráble

Mesto Vráble nás už niekoľko rokov podporuje formou dotácii na vydávanie kníh, realizáciu podujatí, ale tiež napr. prostredníctvom odvozu odpadu po čistení Žitavy, či propagáciou vo vrábeľských novinách.

 

A tu je zoznam ďalších našich partnerov, ktorí s nami spolupracujú v našich projektoch alebo nás finančne podporili alebo sa inak podieľajú na realizácii našich aktivít:

Mesto Zlaté Moravce

Obec Nová ves nad Žitavou

Obec Žitavce

Obec Obyce

Nitriansky samosprávny kraj

ZŠ Levická 903, Vráble

OZ Invenio

OZ Pangea

Artfórum

Žitavská komunita

Vinárstvo Baburka

Požitavská vínna cesta

Arborétum Mlyňany

Rodinná farma Mašekov mlyn

Vráble v Európe

Reštaurácia Viecha

Mládežnícky parlament Vráble

Galéria Mlyny Nitra

Kulturistický oddiel Gold´s Gym Vráble

LR AUTODOPRAVA, s.r.o., Vráble

STROMČEKY, s.r.o.

...

 

Všetkým našim milým partnerom patrí veľká vďaka!