FONTIS - občianske združenie

Lúky 1112/13

952 01 Vráble

Slovenská republika

 

IČO: 36109118

DIČ: 2021621118

 

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK48 0200 0000 0027 7419 3554

 

Transparentný účet:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK59 0200 0000 0049 6057 9855

Názov: FONTIS - občianske združenie

Verejná zbierka schválená na MVSR a registrovaná pod č. 000-2024-029441.

 

Registrácia OZ:

Zapísaný na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-16750