2.  jún 2023 - Noc kostolov - celosvetové podujatie, ktoré sa v roku 2023 uskutočnilo po prvýkrát aj vo Vrábľoch. A to vďaka spolupráci a spoluorganizátorstvu nášho združenia, OZ Vráble si Ty a Farského úradu vo Vrábľoch.

Počas Noci kostolov boli vo Vrábľoch sprístupené Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, kaplnka s kryptou rodu Godin na vrábeľskom cintoríne a kaplnka s kryptou rodu Nécsey vo vrábeľských vinohradoch. 

Niečo z histórie sprístupnených objektov:

Rímsko-katolícky kostol Preblahoslavenej Panny Márie bol postavený v rokoch 1898 - 1901 v neorománskom štýle. Jeho výstavbu inicioval a finančne podporoval ostrihomský arcibiskup František Klaudius Vasary, autorom figurálnych nástenných malieb je nitriansky umelec Edmund Massány. Obrazy na hlavnom a bočných oltároch maľoval Ján Vasary, brat ostrihomského arcibiskupa.
Budova má pôdorys tvaru kríža. Pred kostolom, pri vstupe, sa nachádzajú dve sochy v nadživotnej veľkosti sv. Pavla a sv. Petra, ktoré boli súčasťou kalvárie.
Krypta v kaplnke rodiny Godin nie je prístupná verejnosti, ale do kaplnky je voľný prístup.
Rodina Godinovcov prišla do Vrábeľ koncom 19. storočia. Najznámejším členom rodu bol slávny operný spevák Imrich Godin.
Detské i mládenecké roky prežil mladý Imrich v meste Vráble. Ľudovú školu a gymnázium absolvoval v Nových Zámkoch. Po absolvovaní Hospodárskej vysokej školy v Debrecíne (rok 1928) odišiel do Viedne, kde sa venoval štúdiu spevu. Neskôr pôsobil na univerzitách v Paríži, Berlíne, Ríme a v Miláne. V období rokov 1935 – 1942 pôsobil ako sólista Štátnej opery vo Viedni. Je pochovaný v rodinnej krypte s kaplnkou na Mestskom cintoríne vo Vrábľoch.

Kaplnka s kryptou rodiny Nécseyovcov - kryptu vybudovala rodina kráľovského poštmajstra Jozefa Nécseya na začiatku 20. storočia. Jozef Nécsey je zakladateĺom Tekovského múzea v Leviciach a viac ako 40 rokov pôsobil vo funkcii poslanca Obecného zastupiteĺstva vo Vrábľoch.

V kaplnke odpočíva jeho veľká rodina, okrem iných, brat Michal, ktorý bol vrábeľským pravotárom, alebo syn Štefan, ktorý bol známym ilustrátorom. Podľa povesti v okolí krypty dodnes straší. Zjavuje sa tu bezhlavý pán či skrčená staršia pani.